Toalety przenośne WC


Toaleta przenośna WC o poj. 300l na odpady asenizacyjne.
Polecana jest do eksploatacji szczególnie w sektorze branży budowlanej i imprezowej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TOALET PRZENOŚNYCH WC OBEJMUJE:

1. Obsługa techniczna sprzętu
- nadzór nad poprawnym działaniem sprzętu
- ewentualne naprawy

2. Obsługa czystościowa sprzętu
- sprzątanie sprzętu podczas wynajmu
- uzupełnianie materiałów higienicznych

3. Obsługa transportowa:
- transport toalet sanitarnych
- transport zbiorników na fekalia i na wodę


toalety
toalety toalety toalety przenośne toalety przenośne toalety przenośne  toalety przenośne